Rezerwacja szkoleń

Zapoznaj się z zasadami rezerwacji terminów w Akademii Maniewski i wybierz optymalną formę udziału w szkoleniu. Możesz także skorzystać z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub wybrać atrakcyjną opcję rozliczenia, jeśli na co dzień w swoich salonie pracujesz na farbach marki Farmagan.

Zasady rezerwacji szkoleń

Rezerwacją jest wpłata minimum 50% kwoty na 30 dni przed datą szkolenia na konto: M KLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 14 1240 1444 1111 0010 6932 7156. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta, temat oraz datę szkolenia. Pozostałą kwotę należy przelać nie później niż dwa tygodnie przed datą szkolenia. Prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłat na adres akademia@maniewski.pl

Oferujemy możliwość wystawienia faktury VAT po dostarczeniu poprawnych danych firmy.

Na szkolenia prosimy o zabranie własnego sprzętu fryzjerskiego. Podczas szkoleń korzystamy z profesjonalnych kosmetyków marki FARMAGAN oraz DAVROE, a także sprzętu fryzjerskiego marki Panasonic.

Zależnie od zebranej grupy kursantów, zastrzegamy możliwość zmiany ilości prowadzących Instruktorów. W przypadku niestawienia się kursanta na uprzednio zarezerwowanym szkoleniu istnieje możliwość zwrotu maksymalnie 50% ceny szkolenia.

Krajowy fundusz szkoleniowy

W Akademii Maniewski realizujemy szkolenia fryzjerskie dofinansowane z KFS — Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Akademii Maniewski o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Akademię Maniewski ze środków przyznanych przez KFS wymagane jest dopełnienie wszelkich formalności na miesiąc przed datą szkolenia.

Klienci marki Farmagan

Klienci marki Farmagan mają możliwość korzystania ze szkoleń Akademii Maniewski z pakietu liniowego wynikającego ze współpracy. Więcej informacji znajdziesz pod nr telefonu 502 279 999

Decydując się na udział w szkoleniu, Klient akceptuje Regulamin szkoleń.