Regulamin Akademii Maniewski

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Akademii Maniewski. Decydując się na udział w szkoleniu Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia, zwanym dalej „Organizatorem”, jest M Klub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-501 Warszawa, ul. Bracka 9, NIP: 701 039 32 23.

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem kursu.

3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty. Na miesiąc przed szkoleniem Organizator wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% wartości szkolenia. Pozostała część opłaty powinna być uiszczona 14 dni przed szkoleniem.

4. W razie rezygnacji ze szkolenia, przedpłata nie podlega zwrotowi.

5. Za zrezygnowanie ze szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nie przystąpienie do szkolenia, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

6. Szkolenia prowadzone są zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie www.maniewski.pl w zakładce Akademia Fryzjerska.

7. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia umowy i jej realizacji w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883).

8. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy M Klub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i mogą być publicznie udostępniane na profilach społecznościowych Organizatora.

9. Akademia Maniewski nie wypożycza sprzętu fryzjerskiego Kursantom podczas warsztatów w Akademii Maniewski.

10. Kursanci zobowiązani są do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo nieobecności któregoś z kursantów.

11. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego uzyskania wymagany jest czynnego udziału kursanta w szkoleniu.

12. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantom nie wolno przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.

13. Modelki/modele, uczestniczący w szkoleniu nie mogą przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.

14. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów wideo.

15. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora.

16. Instruktor ma prawo przerwać prace Kursanta jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa na szkodę modelki/modela.

17. Akademia Maniewski zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.

18. Aby móc skorzystać z dofinansowania na szkolenia fryzjerskie finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wymagane jest dopełnienie wszelkich formalności na miesiąc przed datą szkolenia.